PODELI

Ove godine se  16. Festival uličnih svirača  izmešta u Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, kako bi ukazali na potencijale ovog važnog, a decenijski zapuštenog ključnog gradskog toposa. Festival će biti održan od 1. do 3. septembra.

Kao i prethodnih 15 godina u programu će učestvovati izvođači iz Srbije, regiona, Evrope, Amerike i drugih geografski udaljenih država, a činiće ga muzički nastupi, performansi, ambijentalne predstave, filmske i video projekcije, umetničke instalacije, intervencije u prostoru ali i radionice, konferencije, predavanja, organizovani obilasci.. Međutim, koncepcija programa delom će se razlikovati od prethodnih godina jer će prostori u kojima će se program realizovati imati neuporedivo važniju ulogu u projektu,  što znači da ćemo program u velikoj meri prilagođavati lokacijama, a ne obrnuto. Festival će se truditi da tokom koncipiranja i realizacije programa u što većoj meri koristi već postojeću infrastrukturu Podgrađa, i uključi mnogobrojne lokalne organizacije, preduzeća i pojedince sa ciljem da se aktivnosti festivala prilagode realnim potrebama zajednice i da se stanovnici aktivno uključe u projekat.

Mnogi partneri i prijatelji već su se uključili pa je novi koncept, program i izgled ovogodišnjeg festivala osmišljen u saradnji sa udruženjima Scenatoria, Suburbium iz Petrovaradina  i Fakultetom tehničkih nauka (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju).

Lokacije na kojima će se događati festival biće: Beogradska ulica, Trg vladike Nikolaja, Štrosmajerova ulica sa bočnim uličicama, Rampin put (staza koja se pruža od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine do stepeništa tvrđave) i Barutana “Josif” sa okolinom.

Kao jedan od prvih  koraka Festivala uličnih svirača u pokušaju da istaknu potencijale, lepotu i važnost Podgrađa Petrovaradinske tvrđave  jeste serijal od 12 kratkih autorskih filmova naslovljen  “Lica Gradića”.

„Lica Gradića“ je serijal kratkih filmova koji prenosi atomosferu sa ulica, miris dvorišta i skrivenih potkrovlja, hvatajući trenutak u kojem se lica i Gradić spajaju u neraskidivu celinu. U prvoj epizodi gledamo filmski portret akademskog slikara Georgi Josifova.

“Naša ideja je da kroz serijal od 14 kratkih autorskih filmova (trajanja do 90 sekundi) prikažemo Podgrađe i priče njegovih žitelja i na taj način podstaknemo mišljenje i zamišljanje Gradića – kakav bi Gradić mogao biti”, poručuju organizatori.