PODELI

U Zenici će i ove godine biti održana regionalna izložba koncertnih fotografija, ali fokus u odnosu na prošlu godinu je promenjen što sam konkurs čini jedinstvenim, a izložbu će učiniti još zanimljivijom.

Organizator izložbe, Udruženje ‘’Zona muzike’’ u partnerstvu sa regionalnim pop-kulturnim magazinom Glas.ba, ove godine fokus usmerava na žene, autorke umetničkih fotografija na koncertima.

Uz konstataciju da kod nas koncertna muzička fotografija dominantno nosi muške potpise, žene na našoj izložbi imaju glavnu ulogu, poručuje organizator.

Pravila konkursa

Fotografski konkurs otvoren je za autorke fotografija iz svih zemalja ex-Yu regiona, bez obzira na trenutno mesto boravka. Svaka autorka može poslati do 10 fotografija, a izuzetno i više ako je reč o ciklusu.

Konkurs je javan i učešće je besplatno. Poziv je otvoren do 10.3. 2018.

Pristup temi je slobodan uz pridržavanje osnovne ideje da je sadržaj fotografije povezan sa muzičkim stvaralaštvom i posebno su poželjne koncertne fotografije. Vreme nastanka nije organičeno.

U opisu svake fotografije treba navesti mesto, vreme, naziv izvođača i naziv događaja. Nije dopušteno stavljanje potpisa autora na samoj fotografiji (potpise će ispod radova postaviti organizator).

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-beloj tehnici. Preporučena rezolucija fotografija je 300dpi i 3000px po dužoj stranici, u .jpg formatu.

Žiriranje

Stručni tim će od pristiglih radova odabrati fotografije za galerijsku postavku te proglasiti pobednike, vodeći računa o ideji, kompoziciji, kreativnosti, tehničkoj kvaliteti i kvaliteti prikaza zadane teme.

Autorska prava

Autori fotografija zadržavaju sva autorska prava.

Prijavljivanjem na konkurs autori se slažu da se njihove fotografije bez naknade koriste u promotivne svrhe ovog konkursa, odnosno izložbe, u svim promotivnim materijalima, te na svim promotivnim događanjima, kao i na internet stranicama, društvenim mrežama i specijalizovanim publikacijama koje promovišu konkurs i izložbu.

Sve druge vidove komercijalnog korištenja fotografija direktno s autorima dogovaraju eventualni zainteresovani klijenti.

Dostava fotografija uz kratku biografiju autorke obavlja se putem mail adrese. Autori će putem maila, kao i na internetm stranicama organizatora biti obavešteni o rezultatima žiriranja.

Radove slati na mail adresu zonamuzike@gmail.com .

Foto: Remix Press arhiva