PODELI

U okviru programa „LOKOMOTIVA – lokalna omladinska incijativa“ otvoren je treći krug konkursa za realizaciju omladinskih ideja u zajednici.

„LOKOMOTIVA“ ima za cilj osposobljavanje mladih da se aktivnije uključe u društveni život kroz obezbeđivanje podrške mladima da razviju i realizuje svoje ideje i inicijative koje su usmerene na pozitivne promene u zajednici i/ili životu mladih

Konkurs za realizaciju omladinskih ideja u zajednici otvoren je  za neformalne grupame mladih uzrasta od 18 do 30 godina, sa teritorije grada Novog Sada (Novi Sad, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Futog, Veternik, Kać, Rumenka, Kovilj, Kisač, Bukovac, Budisava, Begeč, Čenej, Stepanovićevo, Ledinci i Stari Ledinci).

Neformalne grupe mogu da predlože ideje iz oblasti obrazovanja (radionice, obuke, seminari, javne rasprave, tribine…), zdravlja (edukacije, razne dnevne akcije na temu zdravlja posebno o pitanjima pravilne ishrane, fizičke aktivnosti, zaštite mentalnog zdravlja…), kulture i slobodnog vremena (izložbe, tribine, večeri društvenih igara, kreativne radionice, koncerti, sadržaji za kvalitetno provođenje slobodnog vremena…), informisanja (aktivnosti kojima želite da informišete mlade o vama važnim stvarima, kvalitetni i zabavni sadržaji za mlade…), ekologije (akcije ćišćenja, podizanja ekološke svesti…), bezbednosti (bezbednost na internetu, u školama, porodici, na fakultetima i sportskim objektima…) ili drugih oblasti za koje smatraju da mogu biti značajne.

Informacije o realizovanim omladinskim idejama mogu se pronaći ovde.

Neformalnim grupama čije ideje budu odabrane „LOKOMOTIVA“ će pružiti podršku u vidu obuke na kojoj će dobiti znanja potrebna za planiranje i uspešno sprovođenje akcije i obezbediti materijal neophodan da bi se ideja realizovala. Mladima će biti obezbeđena i kontinuirana mentorska podrška  volontera i volonterki Mentorskog kluba „LOKOMOTIVE“.

Tekst  konkursa i prijavni formular mogu se pronaći na sajtu hmmns.org kao i na Facebook stranici Lokomotiva mladih Novog Sada. Popunjene prijave potrebno je poslati na mejl lokomotivans@gmail.com.

Treći krug konkursa je otvoren do 30. septembra 2019. godine.