PODELI

Radio-televizija Srbije, emisija „Bunt“ i „Demo Masters“ raspisuju konkurs za učešće demo bendova na takmičenju “Bunt Rok Masters”.

Konkurs se raspisuje za nove neafirmisane rok izvođače, bez objavljenog zvaničnog izdanja. Pravo učešća imaju svi autorski demo bendovi i neafirmisani izvođači iz Srbije.

Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 1. decembra 2014.

 

Uslovi konkursa su sledeći:

  1. Konkurs se objavljuje za nove, neafirmisane rok bendove i autore koji nemaju objavljeno nijedno zvanično izdanje;
  2. Tekst autorske pesme mora biti napisan na srpskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama;
  3. Bendovi treba da prilože gotov snimak autorske kompozicije u trajanju do pet minuta;
  4. Radovi moraju biti potpisani punim imenom i prezimenom sa adresom, telefonom (e-mail adresom) autora muzike i teksta i fotografijom izvođača;
  5. Učesnici festivala, čija dela budu odabrana prenose na RTS sva proizvođačka prava (master prava sa interpretatorskim pravima sadržanim u masteru) na snimku kompozicije i izdavačka (publishing) prava, i kao vlasnik snimka RTS stiče pravo da njihovo delo beleži, umnožava i stavlja u promet bez obzira na oblik i način umnožavanja i stavljanja u promet (u štampanom grafičkom obliku i u obliku snimka – audio, MP3, midi file i drugim poznatim i budućim oblicima), aranžira, prvi put javno izvede, direktno prenosi /radio i TV prenos/, snimi za radio i TV, emituje na radijskim i televizijskim programima, svim sada poznatim i budućim modalitetima emitovanja, snimi na nosač zvuka i slike (CD, kasete, video kasete, DVD i budući vidovi audio i video nosača), da se kompozicije obrade i koriste kao melodije za mobilne telefone (ring tonovi, real tonovi i polifone melodije) tj. upodobljuju za distribuciju kao mobile contente. Sva navedena prava RTS stiče, bez posebne naknade, kao isključivi nosilac prostorno, predmetno i vremenski i po broju neograničeno sa pravom da ih bez bilo kakvih ograničenja i posebnih saglasnosti autora prenese na treća lica.

Autorske naknade po osnovu prava umnožavanja i stavljanja u promet naplaćuju se posredstvom Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava (u Srbiji SOKOJ). Autorima odabranih dela garantuje se direktno emitovanje javnog izvođenja preko radija i televizije.

Prijave slati na mail adresu brm@rts.rs ili na adresu Takovska 10, 11000 Beograd, sa naznakom za ” Bunt Rok Masters”.

Učešćem na konkursu svaki učesnik prihvata propisane uslove konkursa, kao i uslove utvrđene pravilnikom o organizaciji i načinu izbora autora i izvođača za takmičarski festival demo bendova “Bunt Rok Masters”.

PRAVILNIK o takmičenju možete pročitati OVDE.

Vesti o „Bunt Rok Masters“ takmičenju možete pratiti i na njihovoj facebook stranici.