PODELI

Zaječarska Gitarijada biće održana od 28. do 30. juna 2018. Kao headliner nastupaće Billy Idol, a koji bendovi će imati priliku da dele pozornicu sa njim videćemo uskoro. U toku je konkurs za demo bendove koji traje do 20. maja.

Pravo učešća na Konkursu imaju demo bendovi koji nemaju objavljeno komercijalno izdanje.

Prijave za učešće na Konkursu podnose se isključivo elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na zvaničnom sajtu Gitarijade OVDE.

Uz obrazac prijave neophodno je priložiti: snimke dve autorske kompozicije u ukupnom trajanju do 10 minuta (mp3/wma/acc), tekstove kompozicija na maternjem jeziku, spisak članova benda sa kontaktima, kratku biografiju i fotografiju benda (jpg). Bendovi su u obavezi da u prijavi posebno označe kompoziciju koja će biti objavljena na Youtube kanalu Gitarijade.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima Konkursa, neće se razmatrati. Prijave za učešće na Konkursu podnose se najkasnije do 20. maja 2018. godine.

Organizatori zadržavaju pravo produženja roka za prijavu.

Lista prijavljenih bendova koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Gitarijade.

Među prijavljenim bendovima koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa izvršiće se izbor 10 bendova koji će nastupati na Mini gitarijadama i koji će se takmičiti na Gitarijadi u Zaječaru u dva polufinala 28. i 29. juna, dok će se finale održati  30. juna 2018. godine.

Izbor bendova izvršiće Stručni žiri od tri člana koji će obrazovati Organizacioni odbor Gitarijade.

Troškove prevoza, smeštaja i ishrane za vreme trajanja Gitarijade snosi organizator.