PODELI

Kao inicijativa pokrenuta od strane Galerije Artget Kulturnog centra Beograda, SAJAM FOTOGRAFIJE BEOGRAD 2012 predstavlja novu platformu kojom se želi unaprediti odnos prema fotografiji kao kupovnom predmetu, ali mu je pre svega cilj da izgradi stabilniji okvir prezentovanja, vrednovanja i klasifikacije fotografskih dostignuća i da pokuša da omogući pravilnije shvatanje fotografskog medija kod nas organizovanjem prezentacija, predavanja i stručnih skupova u okviru Sajma.

Ovom prilikom su ponuđene fotografije domaćih umetnika čiji su radovi bili u zvaničnoj selekciji Galerije Artget od njenog osnivanja do danas, radovi autora iz selekcije Galerije Remont, fotografije iz kolekcije Centra za fotografiju, kao i radovi autora koje je predložio Savet Sajma.

Posebno mesto posvećeno je predstavljanju i prodaji knjiga o fotografiji iz tekuće produkcije. Prateći programi, koji se odvijaju tokom Sajma fotografije, predstavljaju rad nezavisnih fotografskih udruženja, galerija i projekata, kao i visokoškolskih ustanova čiji obrazovni program nudi izučavanje fotografije.

Sajam fotografije je otvoren svakog dana od 14.00 do 21.00.

Program

Petak, 21.12. 2012.
19.00
Otvaranje prodajne izložbe i predstavljanje ideje, cilja i programa Sajma fotografije

Subota, 22.12. 2012.
19.00
Foto-knjige
Prezentacija pripreme i izrade autorskih foto-knjiga
Predavači: Isidora Nikolić i Luka Knežević-Strika

Nedelja, 23.12. 2012.
19.00
Periskop: Izbor iz 2012.
Udruženje Periskop prikazuje izbor fotografskih radova sa svojih projekcija u 2012. godini – Majkl Bauring (Michael Bowring)

Ponedeljak, 24.12. 2012.
19.00
Predstavljanje fotografskih udruženja I
Foto savez Srbije – Branislav Brkić
Centar za razvoj fotografije – Zvazdan Mančić
Foto-muzej – Živojin Stevanović

Utorak, 25.12. 2012.
19.00
Predstavljanje fotografskih udruženja II
Arhiv fotografije, Zrenjanin – Nemanja Delja
Centar za fotografiju – Ivan Petrović, Mihailo Vasiljević
Belgrade Raw – Darko Stanimirović, Luka Knežević-Strika
Camerades – Marko Risović, Saša Čolić

Sreda, 26.12. 2012.
19.00
Predstavljanje fotografskih galerija i projekata
Nezavisna umetnička asocijacija/Galerija Remont – Miroslav Karić
Kulturni centar Beograda/ Galerija Artget – Vesna Danilović
Ulična galerija – Radomir Lazović
Projekat Fotodokumenti NFC Filmarta, Požega/Beograd – Slađana Petrović Varagić
Platforma za savremenu umetnost Kiosk – Ana Adamović
Projekat Fotoarhiv Muzeja detinjstva – Vladimir Perić

Četvrtak, 27.12. 2012.
19.00
Predstavljanje visokih škola na kojima se izučava fotografija
Fakultet primenjenih umetnosti (FPU), Univerzitet umetnosti u Beogradu – doc. mr Vladimir Tatarević
Fakultet dramskih umetnosti (FDU), Beograd – mr Miladin Čolaković, red. profesor Akademija umetnosti u Beogradu – Prof. dr Milan Radovanović
Nova akademija umetnosti – mr Milan Aleksić, red. profesor i Vesna Mićović, vanr. profesor Fakultet za medije i komunikaciju (FMK), Univerzitet Singidunum – vanr. profesor Nebojša Bašić Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu – doc. mr Ivana Tomanović Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad – mr Sibila Petenji Arbutina Filološko umetnički fakultet (FILUM), Univerzitet u Kragujevcu – mr Milan Aleksić, red. profesor

Savet Sajma fotografije
Darko Stanimirović, Ivan Petrović, Ivana Tomanović, Miroslav Karić, Vesna Danilović

Izvor: Kulturni Centar Beograda

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.