PODELI

 

Udruženje Prevent angažuje mlade, motivisane, proaktivne, otvorene osobe za rad sa osetljivim društvenim grupama. Upravo je raspisan konkurs za nove volontere koji je otvoren do 20. marta.

Udruženje Prevent poziva mlade da se uključite u rad organizacije i budu deo nove generacije volontera koji će uticati na društvene i socijalne promene u Novom Sadu i šire. Prevent je udruženje građana koje radi na teritoriji Grada Novog Sada od 2004. godine. Prevent ima bogato iskustvo u domenu rada na problemima zavisnosti, narkomanije, HIV infekcije, polnih bolesti kao i u radu sa posebno osetljivim grupama stanovništva kao što su mladi, korisnici droga i seksualne radnice. Aktivnosti se sprovode kroz edukaciju, treninge, radionice, javne akcije, terenski rad, putem elektronskih i štampanih materijala, medija, društvenih mreža, zabavnih, sportskih, kulturnih sadržaja, ali i kroz učešće u kreiranju javnih politika na svim nivoima.

Novi volonteri  će biti uključeni u rad cele organizacije i prvenstveno kao voditelji radionica na projektu „Svratište za seksualne radnice“. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 EUR, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat će se realizovati u periodu od 2 godine.

Seksualne radnice koje rade na ulici su tokom svog rada izložene brojnim opasnostima: droge, diskriminacija, nasilje, bolesti… Ovaj projekat je projekat smanjenja štetnosti gde će volonteri kroz edukativne i kreativne radionice uticati na osnaživanje, povećanje znanja, kapaciteta i dostupnosti usluga kako bi ove osobe imale bolji i bezbedniji život.

Trening volontera obuhvata sledeće teme: Radioničarski rad, omladinski rad, neformalno obrazovanje, prevencija, smanjenje štetnosti, diskriminacija, terenski rad, asertivna komunikacija. Kroz obuke volonteri će steći znanje i veštine za vođenje radionica u svratištu za seksualne radnice koje rade na ulici ali i za rad na drugim projektima i aktivnostima u Udruženju Prevent.

Od volontera se očekuje posvećen i odgovoran rad, prisustvo sastancima (na nedeljnom nivou), realizacija radionica sa seksualnim radnicama (minimum jednom u dve nedelje) i da pravovremeno i aktivno učestvuju u svim vidovima komunikacije sa organizacijom (mail / telefonski pozivi…). Volonteri će moći da se angažuju i na drugim projektima udruženja.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mlade osobe (od 18 do 30 godina);

Snažno motivisane, odgovorne i posvećene osobe;

Osobe sa dovoljno slobodnog vremena koje su spremne da se obavežu na rad u naredne 2 godine;

Osobe otvorenih stavova kako prema pomenutoj ciljnoj grupi, tako prema i drugim osetljivim grupama;

Samoinicijativne, kreativne i preduzimljive osobe;

Osobe koje imaju pristup internetu i aktivno koriste kompjuter, mail, socijalne mreže;

Osobe koje žele novi krug prijatelja, dobro druženje, putovanja;

Dobrodošle su osobe različitih profila, znanja, iskustava i obrazovanja.

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na sajtu najkasnije do 20. marta. Svi prijavljeni koji ispunjavaju osnovne uslove biće pozvani na intervju. Intervjui će se organizovati krajem marta. Nakon odabira kandidata će se organizovati šestodnevna obuka raspoređena u više modula. Nakon obuke će uslediti  test provere znanja. Volonterima koje polože test biće ponuđen dalji angažman na projektu. Volonteri će se tokom aprila upoznati bliže sa radom Udruženja Prevent, osmisliti svoje prve radionice i učestvovati u otvaranju prostora svratišta.

Detaljne informacije o radu Preventa možete pronaći na sajtu www.prevent.org.rs.

Foto: Arhiva Udruženja Prevent