Udruženje Prevent iz Novog Sada poziva mlade motivisane osobe izmedju 15 i 26 godina da se uključe u realizaciju projekta TriP – prevencija, povezivanje, podrška i postanu deo  tima Preventa kao terenski radnici koji rade sa mladima iz Novog Sada na prevenciji rizičnog ponašanja.

Projekat je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada Kancelarije za mlade i realizovaće se od septembra do decembra 2012. godine. Cilj projekta je prevencijа rizičnog ponošаnjа mlаdih poput zloupotrebe droga, alkohola, ulaženja u nezaštićene seksualne odnose i promocija zdrаvstvenih uslugа nаmenjenih mlаdimа kroz terenski rad nа ulicаmа, trgovima i u kаfićimа u Novom Sаdu.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na sledećem linku http://prevent.org.rs/2003_Detaljnije_informacije_za_terenske_radnike.pdf, dok prijavni formular možete popuniti na sledećem linku http://www.prevent.org.rs/formular/formular.html . Konkurs je otvoren do 17. septembra 2012. godine.

Svi mladi koji se prijave na konkurs biće pozvani na intervju, nakon čega će uslediti selekcija 12 terenskih radnika. U cilju usvajanja teorijskih i praktičnih znanja i veština terenski radnici će do kraja septembra proći petodnevnu obuku koju će voditi sertifikovani treneri.

“U današnje vreme najveći rizici po zdrаvlje mlаdih su sve većа zloupotrebа аlkoholа, opojnih drogа i stupanje u nezaštićene seksualne odnose. Nadasve, mladi nemaju dovoljno informacija gde i kome mogu da se obrate za pomoć kada je u pitanju njihovo zdravlje. Ovo su osnovni problemi na čijem rešavanju želimo da radimo kroz angažovanje omladinskih terenskih radnika. Navedeni problemi ne mogu se rešavati isključivo u zatvorenim prostorijama, unutar zidova škola, organizacija i institucija. Mi verujemo da se mladima mora prići na mestima gde se oni okupljaju, na autobuskim stanicama, haustorima, parkovima i ponuditi im podršku, informacije i savete. Verujemo da usluge za mlade moraju biti dostupne tamo gde su mladima najpotrebnije. Ukoliko delite našu viziju pozivamo vas da nam se pridružite u realizaciji ovog projekta.” – rekao je koordinator projekta Vladimir Šalbut.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.