Naslovna Sputnik – Novosadski sajam Hala 6, Novi Sad

Sputnik – Novosadski sajam Hala 6, Novi Sad

Koncert je održan 21.12.2018. u Hali 6 Novosadskog sajma.

Foto: Miloš Spasić

Fotografije nije dozvoljeno koristiti bez saglasnosti.