„Ulična galerija“ poziva umetnike da dostave radove koji prikazuju potrebu većeg učešća građana u rešavanju problema od opšteg značaja.

Nakon prikupljana radova biće organizovano osam tematskih izložbi angažovane umetnosti u prostoru „Ulične galerije“ u Bezistanu, u Beogradu. Izožbe će pratiti javne diskusije o adresiranim temama.

Ovu fazu realizacije projekta Ulične galerije finansira USAID kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). Autori i autorke pozvani su da dostave predlog izložbe (devet do osamnaest radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1×1.4m. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu: fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.

Potrebno je da se radovi bave nekom od navedenih tema, za koje smatramo da su ignorisane i nedovoljno vidljive u javnosti:

1. Rodna ravnopravnost

2. Mladi – potrebe i problemi

3. Raseljena lica i azilanti

4. Izazovi trećeg životnog doba

5. Osobe sa posebnim potrebama

6. Prava životinja

7. Radnička borba i prava radnika

8. Pravo na javni prostor

 

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine, a Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova i celokupnu organizaciju izložbe. Žiriranje vrši umetnički savet galerije.

Pri izboru izložbi uzeće se u obzir:

1. Angažovani karakter radova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.

2. Konceptualna zasnovanost izložbe

3. Umetnička vrednost radova.

4. Uvođenje novih tema u fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

 

Konkursna prijava, koja se šalje na office@mikroart.rs, trebalo bi da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.