PODELI

Izložba Vladana Radovanovića Foto-radovi 1957 – 1984 otvara se u Galeriji Doma kulture Studentski grad u Beogradu u četvrtak, 6. marta, u 20h, nakon predavanja umetnika na temu “Fotografija i projektizam” sa početkom u 19h u Maloj sali DKSG.

Sledeći liniju upotrebe fotografije u veoma razgranatom i svakako višemedijskom opusu Vladana Radovanovića, od najranijih početaka krajem pedesetih pa sve do sredine osamdesetih godina 20. veka, izložba “Foto-radovi 1957 – 1984” afirmiše projektistički, odnosno protokonceptualni i protoperformerski diskurs, a njena važnost leži u tome što ova vrsta njegovih radova do sada nije na taj način ni predstavljana niti razumevana. Sadržaj izložbe čine fotografije iz mape Vladan Radovanović: Foto-radovi 1957-1984 u izdanju IP Beorama.

Vladan Radovanović je rođen u Beogradu, 5.9.1932. godine. Kompoziciju je diplomirao na beogradskoj Muzičkoj akademiji, u klasi prof. Milenka Živkovića. Inicirao je 1972. osnivanje Elektronskog studija Radio Beograda, kojim je rukovodio do 1999. Godine 1993. predlaže projekat i osniva otvorenu grupu SINTUM. Stvara na području muzike, slikarstva, književnosti, taktilizma, zapisa snova, projektizma, vokovizuela, sintezijske umetnosti i novih medija uopšte. Nezavisno od avangardnih zbivanja u svetu, istraživao je u sličnim smerovima: vokovizuel i projektizam (1954), taktilzam (1956), polimedij i radovi s telom (1957), muzika za traku (1960), elektronska muzika (1966), kompjuterska muzika (1976), kompjuterska grafika (1988). Centralno mesto u njegovoj poetici zauzima sintezijska umetnost.