PRIČAM TI PRIČU

“Pričam ti priču” je projekat kroz koji vam predstavljamo živote mladih iz Novog Sada, naročito onih iz ranjivih grupa. Ovo su njihove lične priče. Pokazaće vam da su potrebe mladih jednake, ali da ne mogu u velikoj meri da ih zadovolje zbog diskriminacije i stereotipa ili socio-ekonomskog statusa.

Objavljivanjem istinitih životnih priča želimo da podstaknemo pre svega mlade, vršnjake naših sagovornika, ali i sve druge ljude da razmisle o problemima sa kojima se neki od njih susreću, kao i da doprinesemo inkluziji ovih grupa mladih u Novom Sadu.

Projekat “Pričam ti priču” sprovodi Udruženje Remiks iz Novog Sada, a podržan je od strane  Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade .

OPENS 2019