PODELI

Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 15. novembra 2013. godine za samostalne i grupne izložbe. Umetnički savet galerije razmatraće i predložene promocije, diskusije, prezentacije, projekte.

Za konkurs je neophodno podneti:

1. koncept izložbe/opis projekta

2. vizuelnu dokumentaciju (Fotografije i video dokumentaciju dostaviti na CD/DVD)

3. profesionalnu biografiju (CV), kontakt podatke

Tlocrt i fotografije galerije možete naći na sajtu Kulturnog centra Inđija.

Konkursne prijave/projekte razmatra Umetnički savet galerije (mr Svetislav Nikolić – docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dr Jasna Jovanov – direktor Spomen zbirke Pavla Beljanskog, mr Ljiljana Stojanović, ma Tamara Delić, Saša Milivojević – direktor Kulturnog centra Inđija).

Konkursni materijal neće biti vraćen.

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije do 20. novembra 2013. godine.

Galerija Kulturnog centra Inđija izdaće katalog izložbe koju organizuje.

Konkursnu dokumentaciju dostavite na adresu:

Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS)

Ul. Vojvode Stepe 40 a

22320 Inđija

kao i da istu ne šaljete elektronskom poštom

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dipl. istoričaru umetnosti Sanji Sajfert na mob.065 890 34 67 radnim danima u periodu od 08 do 15 h.

E-mail: kcindjija.galerija@indjija.net