PODELI

Milan Vujaklija, leksikograf i prevodilac, rođen je 28. novembra 1891. godine u Buhači.

Školovao se u Zagrebu, Sremskim Karlovcima i Beogradu.

Studirao je nemački jezik, književnost i filozofiju. Bio je vrstan prevodilac čuvenih filozofa i književnika, ali je najveći deo svog života posvetio leksikografiji.

 

Prvo izdanje „Leksikona stranih reči i izraza“ Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine.

Sinonim za naziv „Leksikona“ je samo prezime autora i kada se kaže „Vujaklija“ zna se da se misli na ovo kapitalno delo, možda najznačajnije delo srpske kulture.

Leksikon je prerađivan i dopunjavan više puta, a 1997. godine „Prosveta“ je objavila jubilarno izdanje.

Bio je saradnik Instituta za srpski jezik SANU i jedan je od autora “Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika” SANU. Takođe je kao dobrovoljac učestvovao u Balkanskim ratovima i I svetskom ratu.

Milan Vujaklija preminuo je 1955. godine u Beogradu.

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.