U sredu, 29. januara, u 19h Novom Sadu biće otvorena izložba “Prošireni horizonti Novi Sad” čiji je autor Fernadno Francis. Izložbu organizuje Studentski kulturni centar Novi Sad, a biće postavljena u Kulturnoj stanici Svilara od 29.1. do 5.2.2020. godine.Fernadno Francis je australijski novinar koji prikazuje fotografije mesta, ljudi i događaja posmatranih iz autorove jedinstvene vizure i deli tu perspektivu sa publikom. Izložba predstavlja pažljivo odabrane fotografije Bliskog istoka, Melburna, Sidneja, Novog Sada zabeležene kroz objektiv autora.

Fernando Francis, Prošireni horizonti Novi Sad

Prošireni horizonti Novi Sad prikazuje fotografije mesta, ljudi i događaja posmatranih iz autorove jedinstvene vizure i deli tu perspektivu sa publikom. Autor ove izložbe Fernando Francis je međunarodni novinar čiji rad uključuje fotografiju. Publika ove izložbe nisu samo posmatrači pošto izložba od posetilaca zahteva da sagledaju bezbroj slika pred sobom razbacanih poput sazvežđa i da upiju svetlost i dobru volju koju one zrače.

Fernandova fotografska interesovanja su raznolika i njegove slike predstavljaju različite teme, kao da je svaka od njih samo prozor kroz koji se može da se vidi pogled na svet. Kako se prolazi kroz izložbu, čini se da svaka od slika otvara novi i drugačiji svet. Te slike mogu da se posmatraju tematski, a najbolje se doživljavaju kada se posmatraju kao čestice velikog mozaika.

Fernandove teme uključuju egzotične i prepoznatljive slike flore i faune, prirodni, industrijski i urbani pejzaž i ljudsko prisustvo u različitim okruženjima. One su deo Fernandovog životnog iskustva i predstavljaju njegov unutrašnji svet. Njegovi radovi odražavaju dobrotu i sreću i posmatrani zajedno predstavljaju odu životu.

Prošireni horizonti Novi Sad nije samo izložba fotografija. Ona publici prenosi lepotu i slavu samog života. Ona emituje radost življenja i mudrost življenja kroz slike sitnih malih trenutaka koje su uhvatili  iskusno oko, um i srce.

Dr Zoja Bojić