Foto: promo

Ukoliko ste tokom 2019. godine pogledali film na biciklu, poslušali neki bend koji je prošao kroz program Saveza studenata Medicinskog fakulteta, otišli na Blokstok ili Gaming festival, pročitali Omladinske novine ili priče o mladim ljudima Novog Sada na sajtu Remix Press, ako ste učili o zdravim stilovima života, posetili omladinsku turu u Galeriji Matice srpske, ako ste čuli za Živu biblioteku ili Urbane povrtlare, ako ste postali vršnjački edukator, tokom te godine vi ste prošli kroz neki program OPENS-a, odnosno Omladinske prestonice Evrope Novi Sad.

Naime, 2018. godine OPENS je konkursom izabrao 42 organizacije, koje sprovode 46 programskih aktivnosti iz aplikacije na osnovu koje je Novi Sad i postao Omladinska prestonica Evrope 2019. godine. Tim aktivnostima je samo tokom 2018. obuhvaćeno 75.000 mladih, a tokom 2019. je uz  917 aktivnosti direktno i indirektno obuhvaćeno preko 904.000 mladih.

„Nezavisno od formalnog dela gde je nebitno koliko samo građani prepoznaju korist titule, mislim da je faktički nešto promenjeno gradu u smislu da su organizacije koje su učestvovale u sprovođenju programa, dobile jedan novi kapacitet, dobile nove mogućnosti u mnogo većoj meri neko ranije i mislim da se to osetilo u programskim sadržajima u gradu sa jedne strane. S druge strane osetilo se i u mogućnostima da se na neki način učestvuje u uticaju na zajednicu i pravce delovanja koji su bitni mladima. S tim da bitno naglasiti da je to sve jedan početak i da tu mora još mnogo da se radi,“ kaže ispred Novosadske biciklističke inicijative, Marko Trifković.

Grad fokusiran na mlade ostaje živ grad. Jer, obaveza ljudi koji donose odluke u mladosti izgrađuje njihovu ličnost i čini ih odgovornim za svoje postupke i posledice koje iz tih dela proističu. Uključivanjem mladih na tako bitne pozicije u procesu odlučivanja, dobijamo buduće lidere koji svakako čine i kreiraju budućnost Novog Sada.

Foto: V. Veličković

„Titula Omladinske prestonice i OPENS doprineli su tome da mladi postanu vidljiviji i da im se na taj način omogući da se čuju njihove potrebe i ambicije,“ objašnjava predsednik udruženja Crvena linija, Goran Kljajić dodajući da je ta organizacija, između ostalog, tokom godine realizovala 20 edukativnih časova i dve tribine na temu diskriminacije, nasilja i upoznavanje sa osetljivim gupama u 9 srednjih škola, gde je ukupno učestvovalo 600 učenika. „Mladima je pružena veća prilika za njihovo uključivanje i angažman kao i izražavanje njihovih ideja. Imali su dostupan raznovrsniji sardžaj u smislu sticanja znanja i veština i izgradnje ličnih kapaciteta. Organizacijama je pružen kontinuiran rad, dostupnim uslugama za mlade. Pružena je veća vidljivost i mogućnost uspostavljanja partnerske saradnje kako međusektorske, tako i usposavljanje saradnje između sektora civilnog društva,“ dodaje Kljajić.

„Dobili smo priliku da promovišemo mlade ljude, ali i drugačije heroje i uzore mladima kroz projekat Moj heroj koji radimo zajedno sa OPENS-om. Iz tog iskustva mogu da zaključim da je danas daleko više podprojekta OPENS-a i aktivnosti u gradu, čime su ujedno definitivno i mladi danas vidiljiviji u Novom Sadu. Omladinska prestonica Evrope je veoma značajan projekat koji je u velikoj meri uticao na omladinsku politiku i omladinske organizacije u prethodne dve godine i verujem da će tako biti i u narednoj godini,“ objašnjava direktor Udruženja Cinema City, Miloš Ignjatović.

Ali, kada govorimo o budućnosti, ključna reč postaje – održivost. Održiva budućnost za OPENS je od starta bila snažna podrška omladinskim i organizacijama za mlade u Novom Sadu i celoj Srbiji. One su dobile priliku za konstantno i održivo finansiranje programa i projekata na duže vreme (tri godine), mogućnost da zaposle mlade koji će sprovoditi te programe, ali i prilike za dodatne obuke i osnaživanja samih organizacija i članova tima. Kako kroz fandrejzing kongres FundCon tako i kroz dodatne obuke za 42 partnerske organizacije OPENS-a. Upravo to je razlog što je ovo bila godina u kojoj su se istorijske stvari desile po prvi put – Dijalog mladih sa gradonačelnikom i premijerkom, obuke za mlade roditelje, međunarodni OPENS gaming festival u Novom Sadu, obuke i radionice za mlade u slabije razvijenim delovima grada i mnoge druge. Još važnije, otvoreni su novi prostori za mlade.

Foto: V. Veličković

IZAĐI je organizacija koja radi na pružanju podrške LGBT zajednici, mladima i njihovim roditeljima. Pre pokretanja pojekta grupe IZAĐI, članovi nisu imali svoje prostorije niti bilo kakvo mesto na kojem bi se LGBT zajednica okupljala. Od kada je OPENS podržao projekat i ideju, članovi su se uselili u novi prostor koji za njih predstavlja sigurno mesto sa kojeg mogu napred.

„Sama činjenica da imamo prostor od kog smo uspeli da napravimo bezbedno i sigurno mesto za mlade je najeći benefit koji smo mi, kao organizacija, dobili od strane OPENS-a, a tu su naravno i sve ostale aktivnosti i inicijtive u kojima je OPENS učestvovao kao podrška,” objašnjava Filip Kocevski iz grupe Izađi i dodaje da broj mladih koji se priključuju aktivnostima svakodnevno povećava.

OPENS je postao sinonim za podršku mladima. U momentu kada podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4.000 (uglavnom mladih) ljudi ono što je trebalo uraditi jeste osnažiti te koji žele da ostanu. Trebalo je da im stvorimo uslove da što brže napreduju u karijeri, aktivizmu ili u onoj oblasti za koju se opredele. Upravo je umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula projekat koji se bavi podrškom mladih koji bi želeli da promene svoju zajednicu.

„Mladi su se aktivirali kroz programe koje smo sprovodili i pokazali spremnost da pređu preko mosta i posete brojne sadržaje koje smo im spremili. Mogu da kažem da je OPENS stavio fokus na mlade u ovom gradu. Koliko se sećam, pre četiri godine nije postojalo ni jedno dostojno istraživanje koje je govorilo o tome koliko su mladi uključeni, a sada se to promenilo i mi smo svedoci toga. Svakako da je titula OPENS-a privukla pažnju ljudi i upoznala ih sa problemima sa kojim se suočavaju, mladi su sada definitivno na listi prioriteta“, kaže ispred asocijacije Inbox, Lea Kotlica, dodajući da je u okviru OPENS programa otvoren i Prostor.

Savez studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad je jedna od šest organizacija osnivača OPENS-a. Organizacije osnivači su tokom ovih godina delovanje OPENS-a, nastojale da kreiraju i izgrade prostor i okruženje u kome će mlade osobe imati podršku i moći da ostvare svoje ideje, da se aktivno uključe u zajednicu u kojoj žive, uče, zabave se na kvalitetan način, rade, izraze svoju kreativnost.

„Da li drugim očima vidimo isti grad? Ne. Istim očima gledamo drugi grad. OPENS je ponudio  toliko mnogo aktivnosti mladima svakondnevno da to više nije isti grad. On se transformisao na bolje. Mladi sada, više nego ikada, imaju mogućnosti na dohvat ruke, da svaka mlada osoba u Novom Sadu može da iskoritsti te benefite koje je OPENS doneo. Računam da će se ove prilike za mlade nastaviti i u sledećoj godini. Novi Sad je pokazao da je grad koji definitivno jeste lider, kako u Srbiji, tako i na Balkanu. Mislim da je OPENS dao nadu mladima u Srbiji jer im je pružio neke aktivnosti o kojim pre nisu mogli ni da sanjaju i svakako će se o tome razgovarati u narednim godinama“, objašnjava predsednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad Miloš Bugarčić.

Okruženi smo individuama koji različito misle i promišljaju, ali imaju isti cilj. I ta različitost ih čini pokretačkom snagom zbog koje je Novi Sad ono što on zapravo jeste – grad svojstven po svojoj širini, toleranciji i različitosti verskih i nacionalnih zajednica. Verujemo da su baš te osobine jednog prostora – tolerancija i vrednosti, prepoznate kada je Novom Sadu dodenjena titula OPENS.