Foto: Lea Bodor

Konkurs za izlagačku sezonu 2024/2025. predstavlja prvi otvoreni poziv ovog tipa u novom ambijentu Ustanove studentski kulturni centar Novi Sad. Pored poznatog multifunkcionalnog prostora Fabrike, SKCNS poseduje i dva nova izlagačka prostora, veliku (167m2) i malu galeriju (109m2), kao i druge programske prostore, na novoj adresi, Vladimira Perića Valtera 5, u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

U ovogodišnjoj izlagačkoj sezoni biće promovisano savremeno stvaralaštvo mlađih i umetnika starijih generacija, a prednost će imati intermedijalni projekti i izložbe koje povezuju različite oblasti umetnosti, humanističkih i drugih naučnih oblasti, a koje su sadržajem i medijski povezane sa savremenim vizuelnim stvaralaštvom i izražavanjem. U osnovi strategije likovnog i programa proširenih medija Ustanove SKCNS, pa tako i ovog Konkursa, jeste ideja da se kreira prostor za razmenu znanja, iskustva u oblasti savremene vizuelne umetnosti, te se na Konkurs može aplicirati i sa predlozima koji podrazumevaju prezentacije, predavanja, radionice i druge nastupe.

Selekciju pristiglih predloga vršiće Umetnički savet Ustanove, koji čine stručna lica iz oblasti savremene umetnosti i kulture. Članovi Umetničkog saveta su: Nemanja Milenković, Jelena Janev, Stevan Kojić, Jovanka Ulić i Danica Bićanić.

PROPOZICIJE KONKURSA:

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane mlađe i starije stvaraoce i stručnjake koji istražuju u oblasti vizuelne umetnosti, dizajna, arhitekture, scenskog dizajna, grafičkog dizajna, performansa i naučnih oblasti koji su sadržajem i medijski povezani sa savremenim vizuelnim stvaralaštvom i izražavanjem. Konkurs je otvoren, takođe, i za druge organizacije, ustanove kulture, fakultete, kustose/kinje za predstavljanje izložbenih, istraživačkih, prezentacionih i drugih obrazovno – kulturno – umetničkih programa.

Konkursna dokumentacija treba da sadrži:

  1. Opis projekta do 5000 karaktera;
  2. Kratku narativnu biografiju i kontakt podatke, obavezno važeću imejl adresu;
  3. Vizuelnu dokumentaciju do 5 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa nazivom, tehnikom, dimenzijama i godinom nastanka;
  4. Detaljnu tehničku specifikaciju projekta;
  5. Naznaku za koji galerijski prostor se konkuriše.

Konkursna dokumentacija se prilaže kao jedan dokument u PDF formatu, koji ne treba da bude veći od 25 MB, u suprotnom, aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.

WeTransfer, dropbox i druge platforme za preuzimanje konkursne dokumentacije se neće uzeti u razmatranje.

Konkursna dokumentacija se dostavlja na imejl adresu: skcnsart@gmail.com, sa naznakom ZA IZLAGAČKU SEZONU SKCNS 24/25.

Dokumentaciju treba dostaviti u PDF formatu pod naslovom: Ime i prezime autora/ke i  naziv projekta.

Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije je 21. jul do 23.59. Konkursna dokumentacija koja stigne nakon roka neće ući u razmatranje.

Studentski kulturni centar Novog Sada obezbeđuje stručnu kustosku i tehničku pomoć, PR aktivnosti putem zvaničnog sajta, društvenih mreža i putem mejla, profesionalnu fotodokumentaciju realizovanog projekta, propratni štampani materijal (katalog i plakat).

Tlocrt i fotodokumentacija galerijskih prostora mogu da se pogledaju na sajtu https://skcns.org/konkurs-za-izlagacku-sezonu-2024-2025-ustanove-studentski-kulturni-centar-u-novom-sadu/.