Festival DORF u saradnji sa KlasikTV objavio je treći put nagradni konkurs za razvoj scenarija.

Treća godina saradnje sa Klasik TV donosi još jednu nagradu od 10.000,00 kn za razvoj scenarija muzičkog dokumentarnog filma kojoj je namera podsticanje i pomaganje produkcije dokumentarnih muzičkih filmova. Konkurs je otvoren do 15.2.2015. godine.

Na konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica, a organizatori pozivaju sve autore i scenariste da prijave svoje scenarije za kratkometražne ili dugometražne dokumentarne muzičke filmove.

Više o uslovima konkursa pročitajte OVDE.