Naslovna Lačni Franz & Anja Rupel – Zadužbina Ilije Kolarca, Beograd

Lačni Franz & Anja Rupel – Zadužbina Ilije Kolarca, Beograd

Koncert je održan 12.2.2019. godine u Zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu.

Foto: Marina Pešić

Fotografije nije dozvoljeno koristiti bez saglasnosti.