Žiri nagrade STRUNE OD SVETLA koja se dodeljuje za poseban doprinos afirmaciji pesničke reči u bluz i rok muzici a koji je i ove godine radio u sastavu – Bogomir Bogica Mijatović (predsednik), dr Miroslav Miki Radonjić i Saša Radonjić je odlučio da priznanje za 2021. dodeli Momčilu Bajagiću Bajagi.

Nagrada će biti uručena  u Srpskom narodnom pozorištu tokom Sterijinog pozorja koje otvara predstava Gospođa ministarka u kojoj scensku muziku potpisuje Momčilo Bajagić.

Nagrada STRUNE OD SVETLA se dodeljuje šesti put iz fonadacije Saše Radonjića a laureati pored plakete dobijaju i jednu električnu gitaru iz Radonjićeve kolekcije. Dosadašnji dobitnici su:  Zvonimir Đukić Đule, Milan Korać, Nikola Vranjković, Kralj Čačka (Nenad Marić) i Miloš Zubac. Počasno priznanje je uručeno Slobodanu Tišmi a statueta SVETLO OD STRUNA za nove autore Marku Aleksiću (Nemi pesnik) Ove godine će se pojaviti i knjiga, panorama u kojoj će biti predstavljeni svi dosadašnji laureati.

U saopštenju se još navodi: “Žiri nagrade STRUNE OD SVETLA se i ove godine lako, brzo i jednoglasno usaglasio kad je reč o laureatu. Estetika i poetika stihovno muzičkog stvaralaštva Momčila Bajagića je sugestivna na način koji ne ostavlja ni promil prostora za bilo kakve nedoumice. Za njegovo umeće su karakteristične mikro poetske slike izrazite sugestivnosti, koje su realizovane najčešće minimalistički, odnosno na malom prostoru ali virtuoznom  tekstopisačkom i kantautorskom tehnikom. Metafore kojima Bajagić žonglira već četiri decenije su od najplemnitijih kovina, zgusnute u stihove koji između sebe ne ostavljaju ni najmanji procep u koji bi se udenula čitalačka ili slušalačka rezerva. Autor je, uprkos lakoće kojom pleni slušaoce, veoma strog prema samom sebi, čvrst i pesnički determinisan čak i kad poseže za poetskim dosetkama i humornim diskursom. U svojim najubedljivijim ostvarenjima, njegove pesme bez ikakve dileme mogu da ponesu atribut antologijskih, van bilo kakvog rokenrol konteksta, dakle samo kao tekstualni materijal na zahtevnim belinama hartije. Žiri je imao samo jedan problem, a to je – kojom mernom jedinicom da kodifikuje takav stvaralački zamah i u temporalnom i u estetskom smislu. Ne uspevajući da nađe rezrešenje ove enigme, žiri završava  obrazloženje sa konstatacijom da je BAJAGA zapravo MERNA JEDINICA kreativnosti u savremenoj muzici našeg i ne samo našeg prostora.”