PODELI

Ovogodišnji 19. Festival uličnih svirača – Gradić fest biće održan od 29. do 31. avgusta 2019. godine u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, a konkurs za izvođače otvoren je do 1. juna ove godine. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci, grupe ili trupe koji svoje izvođenje ili umetnost prepoznaju kao onu koja pripada svima, koja pripada ulici.

Propozicije učestvovanja

Festival uličnih svirača već 19 godina neguje duh ulične umetnosti, ne ograničavajući žanr niti medij u kojem se umetnik ili umetnica izražava, i ne deleći umetnost na elitnu i popularnu. Pravo da se prijave na konkurs imaju svi – pojedinci, grupe ili trupe koji/e svoje izvođenje ili umetnost prepoznaju kao onu koja pripada svima, koja pripada ulici. I ovogodišnji Festival će svoj koncept prilagoditi Podgrađu Petrovaradinske tvrđave, te će izvođači većinom biti postavljeni na ulici, a publika će biti u istoj ravni, kako i priliči baroknom Gradiću.

Na Festivalu su dobrodošli scenski umetnici i umetnice iz svih umetničkih ili izvođačkih polja. U skladu sa potrebama umetnika/-ca kao i mogućnostima Festivala, ove godine postoji više kategorija za prijavljivanje i učestvovanje na Festivalu uličnih svirača:

  1. Učesnici/-e sa pokrivenim troškovima (gde su pokriveni troškovi puta, smeštaja i honorara, maksimalan iznos honorara koji će biti isplaćen je 500 evra, a maksimalan iznos za putne troškove će biti 200 evra). U ovoj kategoriji će biti odabrano deset učesnika/-ca.
  2. Učesnici/-e sa delimično pokrivenim troškovima (gde su pokriveni troškovi smeštaja)
  3. Učesnici/-e bez pokrivenih troškova (kojima će biti obezbeđeno mesto za nastup)

Uz prijavu na konkurs, neophodno je priložiti minimum dve i maksimalno četiri fotografije u visokoj rezoluciji (minimum 1 mb), kao i tehnički zadovoljavajući video snimak nastupa sa kojim konkurišete (sa jutjuba ili sličnih onlajn platformi). Osim toga, neophodno je poslati i kratku biografiju učesnika, grupe ili trupe (do 3000 karaktera). Prijave koje ne budu popunjene u skladu sa zahtevima neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za konkurs potrebno je ispuniti na zvaničnom sajtu Festivala (www.ulicnisviraci.com) najkasnije do 1. juna 2019. godine, Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Festivala uličnih svirača, kao i u sredstvima javnog informisanja.

Foto: FUS promo