Međunarodni festival kratkog “uradi-sam” i nezavisnog fima poziva autore „uradi-sam” filma svih uzrasta i zanimanja da prijave svoje radove na konkurs jubilarnog desetog izdanja međunarodnog festivala kratkog filma MikroFAF, u organizaciji Udruženja „Satibara”, koji će se ove godine održati 10-13. oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Kategorije za koje se možete prijaviti su sledeće:

  1. Kratki „uradi-sam” film. Odnosi se na filmove svih tematskihinteresovanja, rodova i tehnika izrade (igrani, dokumentarni, animirani,eksperimentalni…), nastale bez angažovanja profesionalnih filmskih radnika i bez profesionalnih obaveza tokom i nakon realizacije.
  2. Nezavisni kratki film. Podrazumeva filmove koji ne odgovarajugorenavedenim „uradi-sam” kriterijumima jer uključuju filmskeprofesionalce, ali su nastali u slobodnoj produkciji, bez komercijalnih i producentskih pritisaka.
  3. Power Film. Da bi nešto izguralo i istrajalo do svog desetog izdanja,potrebna je snaga – individualna, kolektivna, mentalna i fizička. U prvomredu, potrebna je moć ljubavi i posvećenosti. Zbog toga ovogodišnje izdanje MikroFAF-a želi da posveti posebnu pažnju filmovima koji slave pozitivnu i kreativnu snagu. Takođe, zanimaju nas filmovi koji se bave borbom protiv destruktivne moći. Pošaljite nam vaše filmove koji se bave snagom i moći, bez obzira na žanr i filmsku vrstu.
  4. Juniorski film. Budući da je poslednjih godina primetan kvantitativan i kvalitativan napredak u pogledu učešća veoma mladih autora, u svom jubilarnom izdanju MikroFAF uvodi i ovu specijalnu kategoriju, za mlade autore koji u momentu nastanka filma nisu imali više od 18 godina.

Propozicije konkursa za 10. MikroFAF:

Rok za dostavljanje filmova je 31. jul 2019.

Prihvatljivo trajanje filma je do 15 minuta.

Maksimalan broj radova po autoru je tri.

Filmovi se prijavljuju preko Film Free Way platforme.

Autori iz Ex-Ju zemalja se mogu prijaviti i elektronskim putam, ukoliko nemaju nalog na FFW platformi. To mogu učiniti podizanjem filma na neki od sajtova za deljenje velikih fajlova (Wetransfer, DropBox, SendSpace, Yousendit, FileConvoy i sl.) i slanjem podataka na e-mail festivala mikro.faf@gmail.com, nakon čega će se film(ovi) smatrati prijavljenim.

Ne postoje ograničenja u odnosu na zemlju porekla autora ili filma. Autor treba da naznači za koju kategorija prijavljuje film (Uradi-sam film, Nezavisni kratki film, Power Film ili Juniorski film). Ukoliko to ne učini, organizatori će u odnosu na temu ili „uradi-sam” princip uključiti film u jednu od selekcija po svom nahođenju.

Filmovi koji nisu na srpskohrvatskom ili engleskom jeziku moraju imati prevod na jedan od ova dva pomenuta jezika.

Podaci koje je neophodno dostaviti su: naziv filma, ime i prezime autora, godina i zemlja produkcije, kratak opis (maksimalno 500 reči) i trajanje filma, kratka biografija autora (maksimalno 500 reči), kontakt telefon i e-mail autora. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Napomene: Jednom prijavljen film nije moguće odjaviti; festival zadržava pravo na prikazivanje filma više puta kao deo selekcije festivalskog programa uz obaveštavanje autora, kao i na korišćenje isečaka ili fotografija iz filma u promotivne svrhe.

Za sve dodatne informacije pišite nam na mikro.faf@gmail.com