Nekadašnja kotlovnica Segestice Sisak, u subotu 5. oktobra puštena je u pogon promocijom albuma “Jama” inspirisanog Kovačićevim kultnim delom hrvatske književnosti. Ovom promocijom, projekat Živi Rasti Cvjetaj autora i muzičara Roberta Jamesa Hudulina, uspešno je nastavio s jednim od svojih primarnih ciljeva, a to je revitalizacija industrijske baštine Hrvatske kroz muzičke i umetničke intervencije u napuštenim i neiskorištenim prostorima.

Kovačićeva Jama je verovatno najpotresnije delo hrvatske književnosti. Jama je istinski bolno svedočanstvo preživele žrtve zločina, strahoviti krik nad užasima rata i ljudske netrpeljivosti, rekvijem kolonama mrtvih prošlog veka, svevremenska misao o odnosu dobra i zla, stilska i formalna harmonija na temu smrti, jednom rečju književno remek – delo.

“Prvi susret s Jamom je bio u mojim maturantskim danima, pošto je to djelo bilo dio propisane lektire za 4. razred gimnazije. Već prvo čitanje Jame je probudilo u meni ogromnu potrebu da ju uglazbim što sam zapravo i krenuo raditi. Uglazbio sam prva 3 ili 4 pjevanja, a zbog silnih obaveza kao maturant, Jama je stavljena sa strane, sve do prošle godine kad sam ponovno krenuo u realizaciju istog. Naravno u međuvremenu te stare snimke su se zagubile.“

Album Jama, nastajao u periodu od godinu dana, opsežno je muzičko delo temeljeno na 10 pevanja. U svojoj kompleksnosti album prenosi težinu atmosfere te nas uvlači u grotlo Jame i u jedno od najvećih jela svetske protivratne književnosti.

“Jedini instrument korišten na albumu je klavir i zvukovi proizvedeni na klaviru koje sam dobio udarajući o njega, trzajući žice ili lupajući po njima. Osim svog glasa koristio sam glasove prijatelja, obitelji i kolega koji su obogatili i dali ekstra dimenziju cijelom albumu.“ Autor muzike i aranžmana je Robert James Hudulin.

Album možete poslušati ovde.