Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture” raspisala je nacionalni vajarsko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje izrade skulpturalnog dela u okviru urbanističkog uređenja Distrikta na Limanu, u saradnji sa Centrom za likovnu i primenjenu umetnost TERRA.

Idejno rešenje treba da uzima u obzir prostorni i istorijski kontekst Distrikta, kao mesta koje baštini stogodišnje industrijsko nasleđe, ali i njegovu buduću namenu, odnosno novi centar kreativnih industrija, zahvaljujući obnovi u okviru projekta Evropske prestonice kulture.

Rok za prijavu na konkurs je 23. februar 2023. godine, najkasnije do 15 časova, a poziv je otvoren za i stručnjakinje i stručnjake iz oblasti arhitekture, primenjene ili likovne umetnosti, čiji zadatak će biti da na kreativan način doprinesu jačem razvitku karaktera i identiteta Distrikta.

Povod za raspisivanje ovog konkursa jeste urbanistička intervencija u javnom prostoru koja podrazumeva postavljanje skulpturalnog dela, a na lokaciji koja pretenduje da postane najvibrantniji centar kreativnih industrija u regionu. Revitalizacijom prostora Distrikta, nekada nebezbedni prostori danas su već dobili obrise centra savremenog stvaralaštva, gde se paralelno sa obnovom uveliko realizuju različiti sadržaji, a brojne organizacije i samostalni umetnici su dobili novi dom.

Raspisivanje konkursa predstavlja prirodni sled daljeg razvitka kompleksa Distrikta i umrežavanja sa regionalnim partnerima te jačanja veza među njima.

Više informacija o uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu novisad2022.rs, u delu Javni pozivi.