“Poezija potvrđuje našu zajedničku ljudskost otkrivajući nam da pojedinci, svuda u svetu, dele ista pitanja i osećanja. Poezija je oslonac usmene tradicije i, tokom vekova, može da komunicira sa najdubljim vrednostima različitih kultura”, navodi se na sajtu Ujedinjenih nacija.

U proslavi Svetskog dana poezije, 21. marta, UNESKO prepoznaje jedinstvenu sposobnost poezije da uhvati kreativni duh ljudskog uma. Odluka o proglašenju 21. marta kao Svetski dan poezije je usvojena na 30. sednici UNESCO-a održanoj u Parizu 1999. godine.

Jedan od glavnih ciljeva ovog dana je da podrži jezičke različitosti kroz poetski izraz.

Poštovanje Svetskog dana poezije je takođe trebalo da podstakne povratak u usmenoj tradiciji poezije recitacije, da promoviše učenje poezije, da povrati dijalog između poezije i drugih umetnosti kao što su pozorišta, ples, muzika i slikarstvo, da pruži podršku malim izdavačima i stvori atraktivnu sliku poezije u medijima tako da se umetnost poezije više ne smatra zastarelim oblikom umetnosti, ali ujedno i da omogućava društvu u celini da povrati i potvrdi svoj identitet.

I.J.