Muzička saznaonica “Čarobna frula”, kroz pesmu, pokret, ples i uz upotrebu instrumenata, uvodi decu u čarobni svet muzike.

Kreativni pristup nastavnika škole, u edukaciji dece uzrasta od godinu i po pa do 7 godina, pokazao se prethodnih godina kao najbolji put ka razvijanju ljubavi ne samo prema muzici, već i u jačanju samopouzdanja, samokontrole, ritma, ravnoteže i pažnje kod dece. Rad u grupama omogućava socijalizaciju deteta, razvija prijateljstva i omogućava kontakt sa drugim porodicama.

U muzičkoj saznaonici, jedinstvena je i veoma popularna najmlađa grupa za decu od od 1,5 do 3 godine. U njoj aktivno učestvuju i roditelji koji su sa decom tokom časa. Časovi se održavaju jednom ili dva puta nedeljno, u zavisnosti od grupe koju dete pohađa.

U Čarobnoj fruli nude časove klavira, saksofona, solfeđa, muzičke teorije, solo pevanja za sve uzraste i aktivan je dečji hor (7 do 14 godina). Ove godine novost je tinejdž hor-band za decu uzrasta 15+.

Moguće je pripremati se za vanredno polaganje ispita u državnim muzičkim školama i različitih nivoa ABRSM programa (Udruženi odbor Kraljevskih muzičkih škola Associated Board of the Royal Schools of Music koji je vodeći svetski organizator muzičkih ispita i ocenjivanja).

Upis u muzičku saznaonicu je počeo 25.08. i broj mesta u grupama je ograničen. Probni čas se mora zakazati i besplatan je.

Sve informacije o upisu i o aktivnostima u muzičkoj saznaonici “Čarobna frula” mogu se dobiti putem e-maila carobnafrulla@gmail.com , ili na broj telefona 063592559.

Muzička saznaonica “Čarobna frula” nalazi se u Dečjem kulturnom centru, ulici Ive Lole Ribara 6 u Novom Sadu.

U Decijem kulturnom centru se održavaju i mnoge druge radionice, gluma, šah, animacija, psihološka pomoć samohranim roditeljima itd. Sadržaj možete pogledati na sajtu www.dkcns.rs