Prezentacija budućeg Youth Creative Polis-a biće održana u novosadskoj Kineskoj četvrti u petak, 16.oktobra, sa početkom u 12h.

Program će se odvijati u klubu “The Quarter”, klubu SKCNS Fabrika, Domu B612, Firchie Think Thank studiju kao i na ulicama između ovih objekata. Tokom ovog dana biće predstavljene različite aktivnosti kao što su radionice, filmske projekcije, tribine, izložbe i slično.

Tokom OPENS dana biće reči i o Youth creative polis-u, kreativnoj četvrti  za mlade koja bi trebalo da nastane i razvija se u Kineskoj četvrti.

Jedan od učesnika je i studentska organizacija BEST. Popričali smo sa Jelenom Bjelicom, predsednicom lokalne BEST grupe.

Nešto više o BEST-u: kad ste osnovani, čime se bavite, da li nudite besplatne programe za mlade i šta nudite mladima uopšteno?

Jelena: BEST (Board of European Students of Technology) kao studentska, neprofitna, apolitična organizacija postoji od 1989.godine. Novosadski ogranak međunarodnog udruženja studenata tehnike Evrope nastao je 2005. godine i on je jedan od 96 lokalnih BEST grupa, koje se nalaze na isto toliko univerziteta u 33 države širom Evrope. Ove godine, 19. septembra, smo proslavili 10 godina postojanja. Od osnivanja 1989. godine, pa sve do danas BEST nudi mogućnost unapređenja studenata kroz besplatne stručne akademske seminare komplementarnog obrazovanja, saradnje i razmene između studenata širom Evrope, kao i učešće naših studenata na inženjerskim takmičenjima i brojnim radionicama na kojima mogu unaprediti svoja znanja i veštine. Glavni prioritet BEST-a je povezivanje univerziteta, studenata i kompanija.

Ciljna populacija, način na koji se predstavljate?

Jelena: Ciljna grupa aktivnosti naše organizacije su studenti tehničkih, tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka. Međutim, BEST Novi Sad pruža mogućnosti unapeđenja svim studentima Univerziteta u Novom Sadu.

best2

Na koji način BEST pomaže mladima?

Jelena: BEST mladima pruža komplementarno obrazovanje, da li putem besplatnih akademskih seminara širom Evrope koji se bave aktuelnim temama iz sveta tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, putem učešća na inženjerstkim takmičenjima, ili putem treninga ili radionica na kojima mogu naučiti kako da rade u timu, kako da upravljaju projektima, vremenom, mogu da nauče o javnom govorništvu, kako da budu lideri. Dakle, o svemu onome što im fakultetska diploma ne pruža, a što je od izuzetne važnosti za njihov dalju život i zaposlenje.

Koji je vaš cilj?

Jelena: Naša vizija je Empowered diversity (osnažena raznolikost), a misija Developing students (unapređivanje studenata). Jedan od ciljeva dostizanja misije jeste povezivanje naših stakeholder-a, a to su univerziteti, studenti i kompanije.

Na koji način se mladi mogu prijaviti (mejl, telefon), koji su uslovi?Kkako vas  mogu pronaći (sajt, fb stranica…)?

Jelena: Prijave za učestvovanje na akademskim seminarima, inženjerskim takmičenjima i ostalim događajima koje organizujemo teku preko našeg sajta BEST Novi Sad, kao i sajtova projekata. Uslov za učestvovanje jeste da ti mladi budu studenti Univerziteta u Novom Sadu. Dodatne informacije o projektima, dešavanjima, kao i odgovore na bilo kakva pitanja možete naći i na našoj facebook stranici Best Novi Sad – БЕСТ Нови Сад.

Šta predstavljate u petak na OPENS danu?

Jelena: S obzirom da je jedan od prioriteta BEST-a unapređivanje studenata, kako bolje da se predstavimo nego putem radionice. Organizujemo radionicu “Vreme leti! BEST škola za pilote!”. Radionica o upravljanju vremenom. To je jedna interaktivna i kreativna radionica tokom koje će studenti biti u prilici da nauče kako da organizuju svoje vreme i obaveze i postignu sve što naume, štrikiraju sve sa svoje to-do liste. Radionica će trajati od 17.30 do 19.00 časova, u klubu “The Quarter”.

Da li se i tamo na licu mesta zainteresovani mogu prijaviti?

Jelena: Naravno, radionica je otvorenog tipa i svi zainteresovani se mogu priključiti.

Marija Ćurčija