Časopis KULT je raspisao konkurs za treći broj na temu “Žene i nauka”. Uredništvo časopisa ovim putem poziva sve da se priključe i pošalju svoje autorske tekstove. Radovi mogu biti posvećeni temama kao što su: žene i periodika, žene i književna kritika, poetičko sagledavanje književnog stvaralaštva istaknutih spisateljica, žene u kontekstu humanističkih nauka…

Rok za slanje tekstova je 15. decembar, a svaki autor može poslati više tekstova.

Pravo na objavljivanje u trećem broju časopisa KULT imaju isključivo tekstovi koji nisu ranije objavljivani i koji nisu ponuđeni za objavljivanje u drugim publikacijama. Tekstovi mogu imati maksimum 15 strana, sa navedenim spiskom literature na kraju rada. Uz tekst poslati i kratku biografiju.

Pored poziva za ovaj tematski broj, uvek je otvoren poziv za saradnju. Ukoliko pišete književnu kritiku, prikaze pozorišnih predstava ili filmova, pišete eseje i naučne radove – dobrodošli ste u KULT. Ovaj časopis je nastao u nameri da se oformi platforma za dublja naučna proučavanja među mladim ljudima i do sada je objavljeno preko 600 autorskih tekstova o Kulturi, Umetnosti, Literaturi i Teatru. Ideja o intelektualnom generacijskom udruživanju i podržavanju bila je pokretač za oformljivanje ovog časopisa, a rad časopisa KULT odvijao se i kao put šireg i dubljeg samoobrazovanja i osvešćivanja o umetnosti i njenom položaju u društvu.

Za praćenje rada Časopisa KULT, kao i za dodatne informacije o tematu, možete nam se obratiti putem mail adrese temat@casopiskult.com ili putem fejsbuk profila Časopis KULT.

Mina Kulić

Milena Kulić