PODELI

Dvanaesti Međunarodni salon stripa u organizaciji Srećne galerije Studentskog kulturnog centra Beograd biće održan od 25. do 28. septembra. Konkurs za slanje radova otvoren je do 15. avgusta.

Propozicije za učesnike:

• Pravo učešća imaju autori svih uzrasta

• Kandidat rad na konkurs šalje poštom (rad će biti prihvaćen i u slučaju da ga kandidat lično donese)

• Autor crteža, kao kandidat, može podneti samo jedan rad u dobroj kopiji (ili originalu), obima od 1 do 4 table, A3 ili A4 formata

• Rad može biti delo više autora (crtač, scenarista, kolorista), s tim da crtač ne može podneti na konkurs više od jednog rada

• Tema, žanr i autorski pristup konkursom nisu zadati

• Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat…)

• Tekst u stripu može biti na srpskom ili engleskom jeziku kao i na jezicima sa bivšeg srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog govornog područja.

• Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS ZA 12. MEĐUNARODNI SALON STRIPA koja se može preuzeti sa www.skc.rs ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs.

• Svaku tablu rada na poleđini označiti rednim brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)

Napomena: Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje

Žiri će pristigle radove selektovati za veliku izložbu i zvanične  nagrade Salona.

Nagrade:       

•  GRAND PRIX SALONA (uključuje novčani iznos od 1000 eura)

•  Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika

•  Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika

•  Nagrada za najbolji scenario (ideju)

•  Nagrada za najbolji  crtež

• Specijalna nagrada žirija za inovaciju

 

 Takmičari do 15 godina starosti:

• MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)

• Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju

• Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz

• Specijalna nagrada žirija za najmlađeg autora

 

Adresa za slanje radova:        

SKC, Srećna Galerija

MEĐUNARODNI SALON STRIPA

Kralja Milana 48

11 000 Beograd, Srbija