Matica srpska, Filozofski fakultet i Centar za srpsku književnost, koji deluje pri Odseku za srpsku književnost novosadskog Filozofskog fakulteta, organizovali su protekle jeseni i zime BLOGERAMU – kurs pisanja blogova za učenike 4. razreda novosadskih srednjih škola.BLOGERAMA će se završiti javnim čitanjem blogova polaznika kursa koje će se održati 10. februara, u 19 časova u Svečanoj sali Matice srpske. Pored mladih blogera, učenika novosadskih srednjih škola, gostima će se obratiti i prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske i prof. dr Slobodan Vladušić u ime Centra za srpsku književnost.

Tokom trajanja Blogerame, polaznici kursa napisli su više od sto autorskih radova koji se mogu pročitati na sajtu http://blogerama.ff.uns.ac.rs//.

Časovi na kursu su zamišljeni i ostvareni kao moderna interaktivna predavanja, na kojima su polaznici, pod mentorstvom mladih profesora srpske književnosti, međusobno čitali i komentarisali svoje radove, razvijajući na taj način svoju sposobnost čitanja i kritičkog razmišljanja.