Biznisnova – centar za proaktivno poslovanje iz Novog Sada na online konferenciji za medije predstavila je projekat “Jaki mladi preduzetnici” koji od oktobra sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem Remiks iz Novog Sada. Inicijativa je deo „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program  Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Projekat “Jaki mladi preduzetnici” trajaće osam meseci i namerava da doprinese rešavanju problema isključenosti mladih iz marginalizovanih grupa stanovništva Grada Novog Sada, koji često žive u rubnim delovima grada ili u ruralnim gradskim opštinama. Projekat je značajan za lokalnu zajednicu jer će unaprediti znanja mladih u riziku i osnažiti ih da se uključe u socijalno preduzetništvo, ojačati dijalog vlasti,  institucija i civilnog sektora na lokalnom nivou i promovisati preduzetništvo i inkluziju među širom  populacijom. Cilj ovog projekta je da se unaprede usluge u zajednici namenjene mladima iz ugroženih  grupa stanovništva Grada Novog Sada kroz jačanje saradnje između civilnog sektora i lokalnih organa vlasti.

„Biznisnova i Udruženje Remiks već godinama sprovode projekte koji se odnose na mlade iz socijalno ugroženih grupa i preduzetništvo, a ove godine smo zajedno krenuli u novi poduhvat, a to je socijalno preduzetništvo, s obzirom na to da smo konačno dobili i zakon koji to reguliše,“ izjavila je Ivana Jovanović, predsednica Udruženja Remiks.

Projekat dugoročno utiče na jačanje demokratije i procesa EU integracija podstičući civilni sektor i lokalne  vlasti da sarađuju u procesu donošenja odluka, omogućavajući ekonomsku nezavisnost i socijalnu  uključenost mladih.

O Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na konferenciji  za medije govorio je Nenad Petković, ReLOaD menadžer, Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

„Ovo je druga faza ReLOaD projekta, prva faza je implementirana u perodu od 2017-2021, posle čega smo započeli novu četvrogodišnju fazu ReLOaD projekta u Srbiji. Projekat je regionalni i to znači da u njemu učestvuje šest zemalja Zapadnog Balkana. U ReLOaD2 projektu imamo set aktivnosti koji podrazumeva unapređenje partnerstava između lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva“, naglasio je Petković.

On je dodao da UNDP kroz projekat ReLOaD, u okviru kojeg se sprovodi i projekat “Jaki mladi preduzetnici”, radi na izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava da uspostave participativni proces u otvaranje javnih procesa i transparentnost u finansiranju projekata civilnog društva.

„Projekat ‘Jaki mladi preduzetnici’ je značajan jer se fokusira na mlade, a to i jeste cilj druge faze ReLOaD projekta, jer su nam u fokusu mladi i omladinske organizacije“, izjavio je Petković. „Pored toga, što se fokusira na mlade ljude, projekat ‘Jaki mladi preduzetnici’ se bavi i vrlo aktuelnom i značajnom temom u našem društvu, a to je socijalno preduzetništvo. Podsetiću da je ove godine usvojen Zakon o socijalnom preduzetništvu i zaista mislim da je projekat ‘Jaki mladi preduzetnici’ na vreme i u pravom smeru organizovan da promoviše socijalno preduzetništvo među mladima i osnaži njihovo interesovanje i kapacitete da pokrenu neki vid socijalnog preduzetništva. Jer na generaciji mladih će ostati da implementiraju taj zakon i da ga sprovode.“

Inače, Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade je jedna od sedam lokalnih samouprava u kojoj se sprovodi program jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva, na dobrobit građana i lokalnih zajednica kroz program ReLOaD2 i projekte organizacija civilnog društva koje Grad sufinansira u vrednosti od 20%.

U okviru projekta “Jaki mladi preduzetnici” realizovaće se nekoliko aktivnosti i to:

  • obuke za mlade „Kako postati socijalni preduzetnik“;
  • inovativni kurs „TriP“;
  • izrada elektronske brošure namenjene mladim „Mapa puta u socijalno preduzetništvo“;
  • organizacija okruglih stolova koji će okupiti relevantne predstavnike javnog i civilnog sektora;
  • organizacija „Ignajt konferencije“ u okviru koje će biti predstavljeni primeri dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva
  • tokom celog trajanja projekta sprovodiće se kampanja kroz razne medijske sadržaje objavljene kako na društvenim mrežama, tako i u raznim medijima.

Tokom projekta biće edukovano 60 mladih iz marginalizovanih grupa, 10.000 mladih će biti informisano o socijalnom preduzetništvu, 20 predstavnika institucija i civilnog društva će aktivno učestvovati u civilnom dijalogu, dok će 30.000 građana biti informisano kroz medijsku kampanju. Ovaj projekat, ukupne vrednosti 24.200 USD, trajaće 8 meseci, između oktobra 2022. i juna 2023. godine.

Informacije o projektnim aktivnostima možete pratiti i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Linkedin organizacije Biznisnova, kao i na sajtu partnerske organizacije Udruženja Remiks.