Prva taktilna izložba „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti“ autorke Milice Josimov biće otvorena u četvrtak, 26. oktobra u 12 časova u Muzeju afričke umetnosti (MAU) u Beogradu.

Izložba „Vidi, dodirni, oseti“ rezultat je nastojanja da dela tradicionalne umetnosti iz afričke zbirke Pečar, koja od osnivanja Muzeja nalaze svoje mesto na stalnoj postavci, postanu dostupna posetiocima kroz jednu, za ovaj muzej novu izlagačku metodologiju – taktilno. Prema autorskom konceptu Milice Josimov, u tom cilju ostvaren je poduhvat izrade šesnaest vajanih interpretacija, kao i dve replike, koje verno predstavljaju oblike, forme i motive petnaest izabranih afričkih dela iz muzejskih zbirki. Na izložbi su prikazani predmeti od tekstila, maske i skulpture u drvetu, ćupovi od keramike i skulpture životinja iz zbirke bronze, i njihove likovne interpretacije oblikovane u gipsu, glini, mešovitim materijalima, dok su replike izrađene u 3D štampi. Po završetku izložbe, ove likovne interpretacije postaće integralni deo stalne postavke MAU.

„U samom pripremi, razvoju koncepta i kreiranju izložbe „Vidi, dodirni, oseti“ oslonili smo se na naše saradnike oštećenog vida, te smo prateći njihova iskustva, doživljaje i tumačenja prilikom poseta Muzeju, nastojali da što jasnije pristupimo interpretaciji odabranih predmeta,“ navodi se iz Muzeja afričke umetnosti.

Kompozicije i motivi oslikani na tkaninama koje potiču iz kultura Senufoa (Obala Slonovače) i Fona (Benin) dobili su svoju vernu interpretaciju drugačijom likovnom tehnikom – izradom reljefnih prikaza. Skulpture i maske zapadne Afrike rezbarene u drvetu – njihove forme izvajane su u proporcijama originala, dok je završna likovna interpretacija ostvarena naglašavanjem ili pojednostavljivanjem detalja, zavisno od čitljivosti samog (originalnog) predmeta.

Važan deo procesa nastajanja izložbe „Vidi, dodirni, oseti“ bila je i senzibilizacija posetilaca različitih muzejskih programa za mogućnosti taktilnog izraza i percepcije likovnog stvaralaštva, što je ostvareno njihovim neposrednim učešćem u samom postupku izrade taktilnih modela po uzoru na izabrane predmete iz zbirki Muzeja. U okviru programa za starije osobe “MAU za sve, svi u MAU” održana je posebna radionica keramike na kojoj su učesnici zajednički izvajali interpretaciju figure lava plemena Juda (Etiopija), tokom programa za srednjoškolce „Boje Afrike” učesnici su izvajali interpretaciju maske kple-kple, dok je skulptura ptice kljunoroga sa stalne postavke MAU dobila interpretaciju na posebno osmišljenoj radionici za decu „Napravimo pticu!”. Na četvrtoj u nizu radionica vajanja koje je osmislila i vodila Milica Josimov kao deo pripreme prve taktilne izložbe „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti” učesnici su bili svi zaposleni u MAU, a kao rezultat našeg zajedničkog rada nastao je ćup sa motivima životinja i ljudi, po uzoru na bamanski ćup iz Malija.

Jedan deo izložbe čine i tzv. skriveni predmeti, smešteni u posebne kutije  sa idejom da ih posetioci, nakon dodirivanja, opišu.

Izložbu „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti” prate audio-deskripcija, potpisi na Brajevom pismu i legende posebno prilagođene slabovidim osobama, kao i taktilne staze, kako bi im pripadnicima ovog za MAU novog, a istovremeno više nego dobrodošlog, segmenta muzejske publike, bio omogućen trajni pristup i bezbedno kretanje kroz prostor muzeja.

Svake nedelje u okviru programa „Nedelja u MAU”, biće organizovana stručna vođenja kroz izložbu „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti” za odrasle posetioce i kreativna radionica za decu „Kakva je to riba dvodihalica? Napravimo taktilnu sliku“. Kao prateći program izložbe, namenjen deci uzrasta od 6 do 12 godina, u fokusu ove tematske radionice biće kreativan rad kojim će čulo dodira i važnost govora biti glavna vidovi izražavanja. Na radionici „Kakva je to riba dvodihalica?“ učesnici će po čemu je ta vrsta jedinstvena u prirodi, koja značenja ima u zapadnoafričkim kulturama, a zatim će osmisliti i napraviti taktilnu sliku sa motivom ribe, koristeći različite teksture papira i druge materijale da dočaraju oblik i odlike kao što su peraja i šare. Inspiracija za dečji rad biće bronzana figura ribe iz zbirke Muzeja prikazana na izložbi „Vidi, dodirni, oseti“ i interpretacija odlivena u gipsu.